publicerad: 2021  
gagna gagnade gagnat
verb
[gaŋ`na]
vara till nytta för
JFR båta
något gagnar någon/något
något gagnar någon
något gagnar något
en minskning av brottsligheten skulle inte minst gagna de svaga i sam­hället
äv. i absolut konstruktion (mest i negerade ut­tryck) hjälpa
det gagnar inte att gråta; läsning utan efter­tanke gagnar föga
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska gaghna
gagnagagnande, gagn