publicerad: 2021  
galnas galnades galnats
galn·as
verb
ga`lnas
var­dagligt bära sig åt som en galning
någon galnas
någon gång äv. bildligt
vädret började galnas just när de skulle ge sig av
belagt sedan mitten eller senare hälften av 1400-talet (Svensk Järteckens Postilla); fornsvenska galnas, gälnas; till galen