publicerad: 2021  
garrottera garrotterade garrotterat
verb
garrotte´ra
av­rätta genom att strypa med ett halsjärn
någon/något garrotterar någon
någon garrotterar någon
något garrotterar någon
mot­ståndare till Franco­regimen garrotterades än­nu på 1960-talet i Spanien
belagt sedan 1890; till spa. garrote 'strypstock; strypjärn'
garrotteragarrottering