publicerad: 2021  
nystan nystanet, plural nystan, bestämd plural nystanen
nyst·an·et
substantiv
nys`tan
boll av nystat garn el. snöre eller dylikt
garnnystan
katt­ungarna lekte med ett nystan
äv. bildligt
små nystan till fågelungar
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska nysta; av oklart urspr.