publicerad: 2021  
gasackumulator gas­ackumulatorn gas­ackumulatorer
gas|­ac·kumul·at·or·er
substantiv
ga`sackumulator
behållare för förvaring av komprimerad gas
en gas­ackumulator med syr­gas
belagt sedan 1905