publicerad: 2021  
ge gav, gett, given givna, presens ger
även åld.
1giva gav, givit, given givna, presens giver
verb
ge´ el. gi`va
1 ofta med partikelnbort låta (någon) få något före­mål, värde eller dylikt; genom direkt överräckning el. på annat sätt
någon ger (någon/något något)
någon ger (någon något)
någon ger (något något)
någon ger ((bort) något till/åt någon/något)
någon ger ((bort) något till någon)
någon ger ((bort) något till något)
någon ger ((bort) något åt någon)
någon ger ((bort) något åt något)
ge barnen mat; ge jul­klappar till barnen; hon gav honom rumsnyckeln; de gav bort allt de ägde
spec. (i absolut konstruktion) dela ut spel­kort för en om­gång
SE giv 1
någon ger
vem är det som ger?; blanda och ge
äv. med av­seende på djur och växter
någon ger något/djur något
någon ger djur något
någon ger något något
ge blommorna vatten; ge katterna mat
äv. med av­seende på abstrakta (positiva el. negativa) före­teelser låta komma i åt­njutande av
ge råd; ge svar; ge en intervju; ge besked; de gav barnen en god upp­fostran; hon gav dem sin tillåtelse att gå; rektorn gav dem en rejäl ut­skällning
ibland i absolut konstruktion
jag ska ge dig (stryk)
i vissa ut­tryck äv. (i sin nåd) åstad­komma
Gud give att det vore sant
det är inte allom givet att ... alla kan inte ...det är inte allom givet att få gå på Nobelmiddagen
ge luft åt något se luft
ge med den ena handen och ta med den andra se hand
ge någon fingret se finger
ge någon/något på båten se båt
ge något ett an­sikte se ansikte
ge något till känna se känna
belagt sedan 600-talet (runsten, Stentoften, Blekinge (Danmarks Runeindskrifter; Santesson)); runform gAf (pret.), vanligen övrig runform kaf (pret.), fornsvenska giva, gäva; gemensamt germanskt ord; formen ge har upp­stått i obetonad ställning; jfr ur­sprung till gåva, hemgift
2 lämna som betalning
JFR betala
någon ger något (för något) någon ger belopp (för något)
vad fick du ge för bilen?
äv. i andra ut­tryck för någots värde, attraktivitet eller dylikt
hennes politiska engagemang ger jag inte mycket för
äv. försvagat i ut­tryck för att något är anmärknings­värt eller dylikt
han har sagt upp sig – vad ger du mig för det?
belagt sedan 1401 kvittobrev utfärdat av riddaren Knut Bossons syssloman (Svenskt Diplomatarium)
3 lämna som resultat om före­mål, process eller dylikt
något ger något
päronträdet gav inte mycket i år; före­taget ger god vinst
spec. i fråga om intellektuellt ut­byte eller dylikt
en intervju som inte gav någon­ting
ge hals se hals
ge skall se skall
ge vid handen se hand
belagt sedan 1409 öppet brev utfärdat i västgötska Finnekumla av väpnaren Bengt Arvidsson med morgongåva till hustrun (Svenskt Diplomatarium)
4 lämna ut (som offer) för någon/något
någon ger något (för någon/något)
någon ger något (för någon)
någon ger något (för något)
hon gav sitt liv för sonen
äv. i ut­tryck för upp­givande eller dylikt
ge slaget förlorat
ge (blanka) tusan i något se tusan
ge fan i något se fan
ge fasen i något se fasen
ge katten i något se katten
ge sjutton i något se sjutton
ge tappt se tappt
ge vika se vika
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
5 an­ordna (något) för andra vanligen för någon större grupp som erbjuds en för­mån
någon ger något
kungaparet ger en stor bankett på slottet; stads­teatern ger Hamlet den här säsongen
belagt sedan 1802