publicerad: 2021  
ge igen gav, gett el. givit, presens ger
giv·it i|­gen
verb
ge igen´
hämnas oförrätt eller dylikt
någon ger igen
hon hade för­olämpat honom många gånger och nu tog han chansen att ge igen
ge igen för gammal ost se ost
ge igen med ränta se ränta
ge igen med samma mynt se mynt
belagt sedan 1555