publicerad: 2021  
germanium germaniet el. germanium el. germaniumet
Ge
germ·ani·um·et
substantiv
germa´nium
ett sprött, gråvitt, halv­metalliskt grund­ämne
germanium an­vänds in­om tele­tekniken på grund av sina halv­ledar­egenskaper
belagt sedan 1886; till lat. Germa´nia 'Germanien, Tysk­land' (upp­täckaren C. Winkler var tysk; 1800-talet)