publicerad: 2021  
generalagent general­agenten general­agenter
gen·er·al|­ag·ent·en
substantiv
genera`lagent
en firmas huvud­representant in­om ett större om­råde vanligen ett annat land
före­tagets general­agent i Frank­rike; den svenske general­agenten för Honda
belagt sedan 1845