publicerad: 2021  
generalguvernör general­guvernören general­guvernörer
gen·er·al|­guvern·ör·en
substantiv
genera`lguvernör
mest historiskt (titel för) ämbets­man som är direkt under­ställd stats­överhuvud och inne­har högsta myndigheten över (visst) större om­råde vanligen en koloni
(någots) generalguvernör
generalguvernör (för/över något)
generalguvernör (för något)
generalguvernör (över något)
general­guvernören av Indien; den svenske general­guvernören i Baltikum
belagt sedan 1642