publicerad: 2021  
genitiv genitiven genitiver
gen·it·iv·en
substantiv
ge`nitiv
ett kasus som an­ger tillhörighets­förhållande el. sam­hörighet eller dylikt
genitivform; genitivändelse
(i) genitiv
i ut­trycket "Stock­holms slott" står "Stock­holms" i genitiv
belagt sedan 1815; av lat. (ca´sus) geniti´vus 'som ut­märker släkte eller till­hörighet'; till genus