publicerad: 2021  
genitivattribut genitiv­attributet, plural genitiv­attribut, bestämd plural genitiv­attributen
gen·it·iv|­at·trib·ut·et
substantiv
ge`nitivattribut
bestämnings­ord som är böjt i genitiv
i ut­trycket "pojkens bok" är "pojkens" genitiv­attribut
belagt sedan 1880