publicerad: 2021  
gesäll gesällen gesäller
ge·säll·en
substantiv
gesäll´
historiskt yrkesutbildad hant­verkare som än­nu inte blivit mästare särsk. under skrå­väsendets tid
gesällprov; murargesäll; målargesäll; skräddargesäll
in­om skrå­hant­verket var gesällerna vanligen ogifta och bodde i mästarens hus­håll
belagt sedan 1621; av lågtyska geselle med samma betydelse, eg. '(rums)kamrat'; jfr ur­sprung till sälle