publicerad: 2021  
gesällprov gesäll­provet, plural gesäll­prov, bestämd plural gesäll­proven
ge·säll|­prov·et
substantiv
gesäll`prov
historiskt arbets­prov som ut­förs av lärling i av­sikt att bli gesäll
äv. om annat viktigt prov eller dylikt
JFR elddop
den nya typen av doktors­avhandling skulle vara ett gesäll­prov, inte ett livs­verk
belagt sedan 1817