publicerad: 2021  
girering gireringen gireringar
gir·er·ing·en
substantiv
gire´ring
över­föring av pengar från ett konto till ett annat
girering (av belopp) (till någon/något)
girering (av belopp) (till någon)
girering (av belopp) (till något)
belagt sedan 1908