SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fe´rie substantiv ~n ~r feri·enofta plur. längre period av ledighet särsk. från skol­undervisning, för lärare el. elever arb.pedag.tid.JFRcohyponym3lov sommarferierlånga ferierha ferierbarnen är på landet på ferierskolan hålls stängd under ferierna(på) ferier, (på/under) feriernasedan 1620av lat. fe´riæ, plur., ’ferier; högtids­dagar’; besl. med fest, fira 1