publicerad: 2021  
ackompanjemang ackompanjemanget, plural ackompanjemang, bestämd plural ackompanjemangen
ac·komp·anje·mang·et
substantiv
ackompanjemang´
beledsagande musik till huvudstämma
gitarrackompanjemang; orkesterackompanjemang
(till) ackompanjemang (av någon/något) (något)
(till) ackompanjemang (av någon) (något)
(till) ackompanjemang (av något) (något)
ackompanjemang (till någon/något)
ackompanjemang (till någon)
ackompanjemang (till något)
hon sjöng till ackompanjemang av en känd pianist
äv. ut­vidgat
lagen tågade in till ackompanjemang av klämmig marsch­musik
äv. bildligt, sär­skilt i fråga om sam­tidiga sinnes­intryck
träet bildar diskret ackompanjemang till det röda teglet
belagt sedan 1790; 1830 i bildlig bemärkelse