publicerad: 2021  
gitter gittret, plural gitter, bestämd plural gittren
gittr·et
substantiv
[git´-] el. [jit´-]
sär­skilt fysik regel­bunden, galler­liknande an­ordning av parallella linjer eller punkter
atomgitter; kristallgitter; punktgitter; rymdgitter
äv. om glas- el. metallspegel med täta, parallella ritsar
konkavgitter; reflexionsgitter
äv. om galler i elektron­rör
belagt sedan 1899; av tyska Gitter med samma betydelse; av ovisst urspr.