publicerad: 2021  
given givet givna
giv·en
adjektiv
gi`ven
1 som det inte finns något tvivel om
ut­gången av matchen var given (på för­hand); succén var given från början; det är givet att jag kommer; jag tar för givet att alla ställer upp solidariskt
belagt sedan 1789
2 överens­kommen
starta på en given signal; som på ett givet tecken började alla sjunga
äv. ofta i matematiska samman­hang, annars formellt faktiskt före­liggande
dra en sträcka från en given punkt A; under de givna förhållandena kan projektet inte fort­sätta
belagt sedan 1792