publicerad: 2021  
glidfriktion glid­friktionen
glid|­frikt·ion·en
substantiv
gli`dfriktion
friktion som upp­kommer när ett ämne glider mot ett annat
glidfriktion (mellan några) glidfriktion (med något)
belagt sedan 1880