publicerad: 2021  
1glissando glissandot glissandon
gliss·ando·na
substantiv
glissan´do
glidning från en ton till en annan längs skalan
violinisten spelade ett glissando som sträckte sig över tre oktaver
belagt sedan 1868; av ita. glissando med samma betydelse; urspr. till franska glisser 'glida'
2glissando
gliss·ando
adverb
glissan´do
med glidande spel
belagt sedan trol. senare delen av 1800-talet