publicerad: 2021  
glosa glosan glosor
glos·an
substantiv
glo`sa
en­skilt ord särsk. vid in­lärning av främmande språk
glosbok; gloslista
plugga engelska glosor; hon förhörde honom på glosorna
äv. om främmande ord, sär­skilt i vetenskapliga samman­hang
svänga sig med lärda glosor
äv. om ned­sättande ord el. fras
speglosa
hon fick ta emot några hån­fulla glosor
belagt sedan ca 1600; via lat. av grek. glo´ssa 'tunga; språk; av­vikande ord eller ut­tryck'; jfr ur­sprung till 1polyglott!!