publicerad: 2021  
glossa glossan glossor
gloss·an
substantiv
[glås`a]
ordförklaring till svårt ord el. svårt textställe; vanligen i hand­skrift
JFR glosa
randglossa
en glossa i marginalen
ibland äv. om svårt ord (som förklaras)
belagt sedan 1510 (Jungfru Marie Örtagård); fornsvenska glosa; se ur­sprung till glosa