publicerad: 2021  
glossolali glossolalin
glosso·lalin
substantiv
glossolali´
mindre brukligt tungomålstalande t.ex. vid extatisk trans i religiösa samman­hang
belagt sedan 1908; till grek. glo´ssa 'ord; språk' och lalei´n 'tala'