publicerad: 2021  
glossarium glossariet glossarier
gloss·ari·et
substantiv
[-sa´-] el. [-sa`-]
ordsamling med över­sättningar eller förklaringar särsk. om äldre ordsamling som inne­håller säll­synta el. föråldrade ord
belagt sedan 1785; av medeltidslat. glossa´rium med samma betydelse; till glosa