publicerad: 2021  
glupande ingen böjning
glup·ande
adjektiv
glu`pande
omöjlig att mot­stå om behov eller dylikt, särsk. av mat
JFR glupsk
han åt med glupande aptit
belagt sedan början av 1500-talet Skrifter till Läsning för Klosterfolk