publicerad: 2021  
glutamat glutamatet el. glutamaten, plural glutamat el. glutamater, bestämd plural glutamaten el. glutamaterna
glut·am·at·et
substantiv
glutama´t
ett ämne som an­vänds som smak­förbättrings­medel särsk. för kött
belagt sedan 1952; till glutamin(syra) och -at, ändelse som an­vänds för att beteckna olika typer av kemikalier