publicerad: 2021  
gluten glutenet
glut·en·et
substantiv
glu´ten
typ av protein som före­kommer i de vanliga sädes­slagen och som bl.a. under­lättar jäsningen vid bakning
glutenfri; glutenintolerans
belagt sedan 1827; av lat. glu´ten 'kåda; lim; klister'; jfr ur­sprung till agglutinera