publicerad: 2021  
glömska glömskan
glöm·skan
substantiv
glöm`ska
det att (ofta) glömma
(i) glömska (ur) glömskan
hon är känd för sin glömska
äv. om till­ståndet att vara bort­glömd eller dylikt i vissa ut­tryck
en händelse som för länge sedan fallit i glömska
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska glömska