publicerad: 2021  
godstrafik gods­trafiken
gods|­traf·ik·en
substantiv
[got`s-]
(trafik för) transport av gods
yrkes­mässig gods­trafik på vägar, järn­vägar och till sjöss; vägen hade förstärkts för att tåla gods­trafiken
belagt sedan 1852