publicerad: 2021  
graciös graciöst graciösa
graci·ös
adjektiv
graciö´s
som karakteriseras av skönhet och lätthet i rörelse eller linje
graciös dans; skrift­tecknens graciösa ornamentik
belagt sedan 1810; av franska gracieux 'artig; väl­villig; graciös'; till grace