publicerad: 2021  
-gradig -gradigt -gradiga
-grad·ig
adjektiviskt slutled
som är in­delad i steg, nivåer eller dylikt till ett visst an­tal som fram­går av för­leden; särsk. vid an­givelse av intensitet, styrka el. mängd
femgradig; hundragradig; tiogradig
belagt sedan 1856