publicerad: 2021  
gradera graderade graderat
verb
grade´ra
dela in i grader av visst slag
någon/något graderar något
någon graderar något
något graderar något
en graderad skala; graderade betyg
äv. all­männare, ofta med bi­betydelse av jäm­förelse
det är omöjligt att gradera mänskligt lidande
ibland med inne­börd av förbättring resp. försämring med någon av partiklarnaupp, ner
någon graderar (upp/ner) något (till något)
någon graderar (ner) något (till något)
någon graderar (upp) något (till något)
gradera upp datorn; landets kredit­värdighet har graderats ner
belagt sedan 1728; till grad 1
graderagraderande, gradering