publicerad: 2021  
grenstående ingen böjning
gren|­stå·ende
adjektiv
gre`nstående
sär­skilt sport som står med fötterna en dryg halv­meter isär och vanligen med den ena foten snett bak­om den andra
hon stod gren­stående och väntade på startsignalen
äv. i substantivisk an­vändning
in­ta gren­stående
belagt sedan 1866