publicerad: 2021  
grenveck gren­vecket, plural gren­veck, bestämd plural gren­vecken
gren|­veck·et
substantiv
gre`nveck
vinkeln mellan ett träds stam och en av dess grenar
han sågade av grenen all­deles in­till gren­vecket
belagt sedan 1815