publicerad: 2021  
grenuttag gren­uttaget, plural gren­uttag, bestämd plural gren­uttagen
gren|­ut·tag·et
substantiv
gre`nuttag
elektrisk an­ordning som kan an­slutas till ett vägg­uttag och som i sin tur har två eller flera ut­tag för stick­proppar
belagt sedan 1914