publicerad: 2021  
grundtrygghet grund­tryggheten
grund|­trygg·het·en
substantiv
grun`dtrygghet
grund­läggande trygghet
en social grund­trygghet; en grund­trygghet som ut­går från fasta normer; ett barns grund­trygghet får inte rubbas av ständiga gräl
spec. om (ett system med) lika hög ersättning (oberoende av in­komst) för alla vid sjukdom m.m.
grundtrygghetsförsäkring; grundtrygghetsprincipen
belagt sedan 1956