publicerad: 2021  
grundutbildning grund­utbildningen grund­utbildningar
grund|­ut·bild·ning·en
substantiv
grun`dutbildning
grund­läggande ut­bildning in­om visst om­råde
efter av­slutad grund­utbildning an­togs hon direkt till forskar­utbildning i stats­vetenskap
belagt sedan 1909