publicerad: 2021  
grundval grund­valen grund­valar
grund|­val·en
substantiv
grun`dval
(nöd­vändigt) under­lag för större konstruktion särsk. för (ett an­tal) byggnad(er)
() grundval (av något) grundvalen (för något)
jord­bävningen skakade San Franciscos grund­valar
ofta bildligt
JFR basis
ett sam­hälle byggt på demokratiska grund­valar; Newtons mekanik är grund­valen för den klassiska fysiken; beslutet fattades på grund­val av nog­granna ekonomiska beräkningar
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska grundval; efter fornengelska grundweall med samma betydelse; till lat. vall´um 'mur; vägg'; jfr ur­sprung till vall