publicerad: 2021  
grundvatten grundvattnet
grund|­vatt·net
substantiv
grun`dvatten
vatten som före­kommer under marken, i jord­lager och i sprickor i berg­grunden
grundvattennivå; grundvattensänkning
grund­vattnet går i dagen i källor och artesiska brunnar; grund­vattnets nivå hade sjunkit på grund av torkan
belagt sedan 1702