publicerad: 2021  
gryn grynet, plural gryn el. gryner, bestämd plural grynen el. grynerna
gryn·et
substantiv
ofta plur. skalat (och ofta polerat) sädeskorn
äv. om andra liknande produkter, sär­skilt produkter fram­ställda av mjöl el. socker
ofta koll.
hönsen ut­fodrades med gryn
äv. om gryn­sort med plur.gryner
äv. bildligt om (liten) älskad person (ofta sing.)
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska gryn; urspr. 'ngt sönder­malt, krossat'; jfr ur­sprung till grus, gryt, gröt