publicerad: 2021  
gränsgångare gräns­gångaren, plural gräns­gångare, bestämd plural gränsgångarna
gräns|­gång·ar·en
substantiv
grän`sgångare
person som bor och betalar skatt i ett visst land men arbetar i ett grann­land
belagt sedan 1935