publicerad: 2021  
gränsfall gräns­fallet, plural gräns­fall, bestämd plural gräns­fallen
gräns|­fall·et
substantiv
grän`sfall
fall som är svårt att klassificera på grund av att vissa faktorer talar för till­hörighet till viss grupp el. typ, andra för till­hörighet till en annan
det var gott om gräns­fall på skrivningen, men han var hygglig och god­kände alla; olika bedömningar vid gräns­fall
belagt sedan 1887