publicerad: 2021  
gräsänkling gräs­änklingen gräs­änklingar
gräs|­änk·ling·en
substantiv
grä`sänkling
man i var­aktigt förhållande vars partner är till­fälligt bort­rest
belagt sedan 1798; till gräsänka
Full fart på köksdörren, jag tror jag smiter min kos,
sjungande The Gräs­änkling Blues. Povel Ramel, The Gräs­änkling Blues (1951); om den beträngde gräs­änklingens reaktion när hustrun åter­kommer tidigare än väntat