publicerad: 2021  
grötrock gröt­rocken gröt­rockar
gröt|­rock·en
substantiv
grö`trock
något ålderdomligt typ av kraftig, grå över­drags­rock som till­sammans med liknande byxor an­vänds som skydds­kläder och dylikt, bl.a. i militära samman­hang
bära gröt­rock
belagt sedan 1897