publicerad: 2021  
guano guanon
substantiv
gua´no
ett gödsel­medel av fågelspillning som ibland blandats med fisk­rester; särsk. hämtat från Latin­amerikas väst­kust
fiskguano; sillguano
belagt sedan 1808; av spa. guano med samma betydelse; av quechua (sydam. indian­språk) huanu 'gödsel'