publicerad: 2021  
guvernement guvernementet, plural guvernement, bestämd plural guvernementen
guverne·ment·et
substantiv
guvernemen´t
historiskt förvaltnings­område särsk. i erövrat om­råde, t.ex. koloni; ofta äv. i fråga om förhållanden i det för­revolutionära Ryss­land
belagt sedan 1631; av franska gouvernement med samma betydelse, till gouverner, se ur­sprung till guvernant