publicerad: 2021  
gymnasieekonom gymnasie­ekonomen gymnasie­ekonomer
gymn·asie|­eko·nom·en
substantiv
gymna`sieekonom
(titel för) person som genom­gått gymnasiets ekonomiska linje el. (nu­mera) mot­svarande ut­bildning in­om det samhälls­vetenskapliga programmet
sökande till praktik­platsen måste vara gymnasie­ekonomer
belagt sedan 1956