publicerad: 2021  
gångart gång­arten gång­arter
gång|­art·en
substantiv
gång`art
sätt att förflytta sig på marken särsk. hos (större) fyrfota­djur, t.ex. häst
hästens tre vanligaste gång­arter är skritt, trav och galopp
belagt sedan 1853