publicerad: 2021  
gångbana gångbanan gångbanor
gång|­ban·an
substantiv
gång`bana
av­gränsad (del av) väg som är av­sedd för fot­gängare vanligen vid sidan av gata el. i park
en kombinerad cykel- och gång­bana
belagt sedan 1862